Енергетичний вимір двосторонніх стосунків у Східному партнерстві

Коли наші польські та шведські друзі вийшли з ініціативою Східного партнерства, тоді ще до Європи не докотилась хвиля фінансової кризи, Росія ще не вторглась в Грузію і не перекрила постачання газу Україні та ЄС. В початковому вигляді в ініціативі не фігурували такі поняття як енергетика, енергетична безпека тощо. Події протягом року, що минув з моменту ініціювання СхП, примушують нас усіх по іншому поглянути на цей інструмент. Комунікація Європейської Комісії достатньо ґрунтовно розписує енергетичну складову СхП, чого не скажеш про березневу декларацію Європейської Ради.

Значущість енергетичного виміру відносин ЄС з його сусідами була ще раз продемонстрована під час газової кризи у січні поточного року, коли монополіст-постачальник припинив подачу газу спочатку до України, а потім і до ЄС. Енергетична безпека в умовах волатильних цін на ресурси та глобальної політичної нестабільності стала в один ряд з безпекою в сфері оборони та протидією тероризму. ЄС має створити для себе «позицію сили». І Східне партнерство може стати одним з механізмів створення такої позиції. Якщо, звичайно, саме це буде поставлено за мету. Якщо ж Східне партнерство розглядатиметься як механізм стримування амбіцій країн-членів ініціативи від членства в ЄС, то енергетична сфера трансформується у зону вразливості Спільноти. Саме такою вона на сьогодні і є, оскільки ми бачимо цілковиту відсутність single voice країн ЄС, а спільна зовнішня енергетична політика так і лишається лише мрією брюссельської бюрократії, обмеженою рамками переважно двох директоратів – DG TREN та DG RELEX.

Гостроту енергетичної проблематики для Європи вже відчув навіть Північноатлантичний Альянс. Основою для звернення уваги Альянсу до нехарактерної для нього раніше проблематики енергетичної безпеки стали Декларації Ризького саміту НАТО (п. 45) та Бухарестського (п. 48).

Чому енергетична сфера є такою важливою для успіху Європейського Союзу? Давайте поглянемо якими шляхами енергоресурси надходять до ЄС.

Традиційно ЄС використовує кілька коридорів з існуючими в них комунікаціями (нафто;- і газопроводи, морські шляхи транспортування), що відіграють роль енергоконекторів. Енергоконектором будемо вважати сукупність комунікацій, що сполучають постачальника зі споживачем, в тому числі, і через транзитера.

1. Північноморський (Норвезький). Надходження 14% газу та 13% нафти з шельфу Північного моря від загального обсягу споживання ЄС (дані для ЄС-27 станом на 2006 рік). Хоча Норвегія і не є членом ЄС, але з урахуванням її членства в НАТО, Північноморський енергоконектор можна вважати внутрішньоєвропейським.

2. Північноафриканський. 13% газу та 10% нафти з Алжиру, Лівії.

3. Східна конекторна система. Нафта (29%) і газ (24%) з РФ та Центральної Азії континентальним та морським шляхами, що складється з трьох конекторів:
— Східно-Європейський — нафта і газ з РФ та Центральної Азії континентальним шляхом через трубопровідні системи.
— Російсько-Чорноморський (Босфорський) — нафта з Росії танкерами через Чорноморські протоки. Перспектива розвитку – проект нафтопроводу Бургас – Александруполіс.
— Російсько-Балтійський — нафта і газ із Росії через Балтику. Сформувався по нафті в 2005 році після створення Балтійської трубопровідної системи Формування енергоконектора завершиться у випадку реалізації проектів Північноєвропейського газопроводу та БТС-ІІ.

4. Персидсько-Середземноморський (Суецький). 12% споживання нафти з Перської затоки (Іран та Саудівська Аравія).

5. Каспійсько-Європейський (Турецький). Нафта і газ з Азербайджану по трубопроводах Баку – Тбілісі – Джейхан та Баку – Тбілісі – Ерзурум. Має перспективу розвитку по газу з Туркменістану та Ірану («Набукко»), РФ («Блакитний потік-2») та Близького Сходу (Ірак, Єгипет); по нафті – через проект Самсун – Джейхан по території Туреччини,

6. Чорноморсько-Центральноєвропейський. Перебуває в стадії формування (проекти Одеса – Броди – Плоцьк, Констанца – Трієст та «Білий потік»). Ресурс – нафта і газ Каспію.

Останній конектор формується по території країн, що утворюють формат Організації за демократію та розвиток – ГУАМ. Саме в цьому все ще може критися головна перспектива ГУАМ – простір для розвитку енергетичних комунікацій Каспій – ЄС через територію євроорієнтованих країн Південного Кавказу (Грузія та Азербайджан) та країни-сусіда ЄС – України. Маршрут здобуває стратегічно важливе значення для України і її центральноєвропейських сусідів-членів ЄС (Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини) критично уразливих від постачань енергосировини з Росії, з позиції диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоресурсів.

Також це важливо для Азербайджану та Казахстану. При реалізації названих трубопровідних проектів для каспійських енергоресурсів розширюється ринок – за рахунок Центральноєвропейського сегмента ринку ЄС. Для Азербайджану і Казахстану створюються передумови для одержання доступу до енергетичних активів на території ЄС. Ключовим може стати проект нафтопроводу Одеса – Броди – Плоцьк.

Таким чином, з позиції забезпечення енергетичної безпеки ЄС, 5 країн членів Східного партнерства мають важливе значення:

1. Україна, як ключовий транзитер газу та нафти до ЄС зі Сходу. Відображено в Меморандумі Україна – ЄС щодо співробітництва в енергетичній сфері від 01.12.2005 р. та Брюссельській Декларації від 23.03.2009 р.

2. Азербайджан, як постачальник нафти (Баку – Тбілісі – Джейхан) та в перспективі газу, а також як транзитер для нафти і газу зі Східного Каспію та, за певних обставин (реалізації проекту «White Stream»), частини іранського газу.

3. Грузія, як ексклюзивний транзитер нафти і газу Каспію на ринок ЄС.

4. Білорусія, як транзитер нафти («Північна «Дружба») та газу (Ямал – Європа).

5. Молдова, як транзитер газу для Південної Європи (Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, Балкани).

Слід взяти до уваги декілька аспектів.

1. Газовий транзит по території Білорусі та Молдови знаходиться під контролем російського газового монополіста.

2. З позиції традиційного перешкоджання з боку Росії планам ЄС по створенню та розвитку незалежної енергетичної інфраструктури, найбільш вразливою ланкою є Грузія. Дестабілізація Грузії створює проблеми як для реалізації перспективних проектів транзиту каспійської нафти та газу через Чорне море до Європи, так і для вже функціонуючих нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан та газопроводу Баку – Тбілісі – Ерзерум, а також для можливих майбутніх проектів «Набукко» та «White Stream». Події на Південному Кавказі у серпні 2008 року це підтвердили. Ймовірність воєнного сценарію, пов’язаного з загрозою переривання енергопоставок по Південно-Кавказькому коридору зберігається й у 2009 році і, понад те, вона посилюється.

3. Вірменія ніяк не ідентифікується в ланцюжку енергетичної циркуляції «видобуток – транзит – споживання» на лінії Схід – Захід. Через її територію не проходять стратегічно важливі для ЄС енергетичні комунікації. В енергетичному секторі країни домінує Росія.

Виходячи з логіки забезпечення енергетичної безпеки, ЄС було б доцільно інтегрувати енергетичну інфраструктуру означених країн Східного партнерства (+ Туреччина) в енергетичний простір ЄС. Незалежно від того стануть чи ні в ближчій чи далекій перспективі вказані країни членами Євроспільноти, їх енергетична інфраструктура, що має стратегічне значення для ЄС, має розвиватитися гармонізовано з європейським енергетичним простором.

Що стосується України, то така секторальна інтеграція, сприяла б і вирішенню проблеми захисту ЄС від застосування ким би то не було „газової зброї”. Це можливо шляхом створення Європейського інтегрованого газового контуру (ЄІГК) – Об'єднаної системи газопостачання ЄС, що технічно була б здатна забезпечити необхідні циркуляції газових ресурсів з місць зберігання до регіонів виникнення дефіциту. Базовим компонентом ЄІГК повинні стати підземні сховища газу (ПСГ). Граничний строк створення ЄІГК — не пізніше, ніж поставки енергоресурсів із РФ досягнуть понад 50% загального імпорту ЄС. У позначеному контексті українська система ПСГ може зіграти роль базової для ЄІГК на сході ЄС.

Щоб запобігти на майбутнє рецидивам енергетичної агресії, має бути ініційована система заходів довіри євразійського масштабу – від видобування до споживання. За патронату ЄС вони могли би бути реалізовані у форматі Східного партнерства. Цю систему можна було б назвати Ініціативою (Режимом) Енергетичної Транспарентності (ІЕТ). Вона має базуватись на фундаментальному праві знати. Споживачі, в якій би країні вони не були – в Росії, Україні чи ЄС, мають право знати параметри руху енергоносіїв, адже усе це сплачується в кінцевому підсумку їх коштом. Основний перелік інформації, яка має бути доступною, повинен включати:
— обсяг запасів енергоресурсу,
— обсяг видобутку,
— обсяг ресурсу, переданого для транспортування,
— наявні потужності трубопроводу,
— наявні вільні потужності,
— тарифи на транспортування та зберігання,
— обсяг енергоресурсу на вході та виході з трубопроводів транзитера,
— обсяг, отриманий споживачем,
— потреби споживача в енергоресурсі,
— структура споживання.

Відкритість ланцюжка „видобуток – транспортування – споживання” один перед одним створить режим довір’я. Європейський континент потребує своєрідної процедури транспарентизації енергетичного сектору, особливо це стосується газового сегменту, оскільки тут працюють переважно монополістичні структури. Кожен споживач має право знати чи платить він економічно обґрунтовану ціну, куди і яким чином спрямовуються та розподіляються доходи державних монополістів, яку роль грають посередники та скільки за це платить споживач. Така система прозорості може стати своєрідним механізмом діагностики та раннього попередження потенційних проблем. ЄС спільно з країнами-членами Східного партнерства, через територію яких проходять найбільш значущі для ЄС енергетичні магістралі міг би виступити ініціатором створення подібного механізму чи то як окремого, чи як поширення вже існуючої з 2003 року ініціативи Extractive Industries Transparency Initiative на сферу транспортування енергоносіїв. Азербайджан, до речі, є світовим лідером в імплементації цієї ініціативи. А неурядові організації України, Грузії, Азербайджану та Казахстану вже розробили за підтримки мережі центрів Сороса пропозиції щодо поширення режиму прозорості на сферу транспортування енергоресурсів. Ця спільна пропозиція була оприлюднена на 4-й Глобальній конференції ЕІТІ в столиці Катару м. Доха у лютому 2009 року.

Важливого значення набуває приєднання України до Договору про Енергетичну Співдружність, а також в перспективі і до МЕА після виконання відповідних процедур. Енергосектор України має стати складовою енергетичного простору ЄС. Це буде реальна секторальна інтеграція в критично важливому для Євросоюзу напрямі, що стимулююче впливатиме і на процес політичної інтеграції України в перспективі.

У випадку Східного партнерства, Росія подовжуватиме розігрування карти пріоритету двосторонніх відносин, як це має місце у випадку діалогу Росія – ЄС з метою запобігання реалізації Спільної енергетичної політики Співтовариства. На жаль, ЄС лише декларативно має таку політику, реально ж вона не існує. Окремішна політика низки країн-членів ЄС (ФРН, Італія, меншою мірою, Франція) унеможливила консолідацію позиції Євросоюзу щодо низки викликів і загроз, з якими зіштовхується Співтовариство як ззовні, так і зсередини.

Також продовжуватиметься перекладання проблем з забезпеченням постачання газу до ЄС на «проблеми нестабільності в транзитних країнах», тобто в Україні та Білорусі. Масштабна інформаційно-пропагандистська кампанія, що завжди супроводжує „газові війни” російської монополії, частково досягає своєї мети, дискредитуючи транзитні країни як непрозорі, ризикові зони, яких варто уникати, реалізуючи відповідні обхідні проекти спільними зусиллями РФ та ЄС.

Для України з її газо- та нафтотранспортною системами нинішній транзит на лінії Схід – Захід та перспективний на лінії Південь – Північ, має таке ж фундаментальне значення, як і енергоресурси для видобувних країн. Тим більше, що західний сусід України – Європейський Союз – збільшуватиме імпорт енергоресурсів, і передусім, газу. За даними дослідження Аналітично-дорадчого Центру «Блакитної стрічки» Програми розвитку ООН «Попит в ЄС генерується зростаючими потребами у електричній енергії. Резерви Північного моря виснажуються, що веде до зростання потреб в імпорті газу більш ніж на 400 млрд.т. н.е. (~440 млрд.куб.м.) природного газу, що дорівнює обсягу споживання у 2004 році». Даний прогноз ПР ООН відноситься до віддаленого часового горизонту 2030 року, але навіть, якщо він виявиться завищеним, то все одно через Україну можна очікувати серйозного зростання обсягів транзиту газу для потреб ЄС, якщо основний постачальним на Сході – Росія, не опиниться у стані дефолту по виконанню своїх експортних зобов’язань. Однак, чи стане це реальністю і які обсяги можуть бути спрямовані через Україну залежатиме, з поміж іншого, і від того наскільки прозорою і комфортною для користувачів стане транзитна енергетична інфраструктура країни.

Прозорість матиме визначальне значення для збереження Україною свого енерготранзитного потенціалу на лінії Схід – Захід, що виявився під загрозою, спричиненою – не в останню чергу – непрозорістю функціонування нафтогазового сектору України. В цьому контексті індикативне значення для ЄС матиме завершення проектів створення Метрологічного Центру в Боярці та обладнання східної і північної ділянок державного кордону газовимірювальними станціями та вузлами обліку нафти.

Створення стратегічного нафтового резерву в моделі, яка відповідає критеріям ОЕСР/МЕА, також має стати кроком вперед до більш прозорого функціонування нафтового сектору в Україні. Доцільно внести до порядку денного діалогу Україна – ЄС використання українських ПСГ компаніями-споживачами країн ЄС, а також розробку спільної програми освоєння Чорноморського шельфу.

Усе це в сукупності здатне створити підґрунтя для максимально тісної секторальної співпраці у двосторонньому форматі між Україною та ЄС, яка зрештою може призвести до інтеграції українського енергосектору у ЄСівський, незалежно від рівня політичної інтеграції.

Джерело: "Енергетична політика України"

«Восточное партнерство»: робкое сближение под бдительным оком Москвы

 

 ЕС робко укрепляет связи с шестью восточными соседями "под невидимым и угрожающим оком бывшего опекуна", пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

Намереваясь инвестировать до 2013 года 600 млн евро в экономики этих стран, Европа стремится достичь стабильности на своих восточных границах. Странам, в различной степени пострадавшим от экономического кризиса и хронической политической нестабильности, будут даны торговые возможности и обещание в будущем отменить визы в обмен на структурные реформы, призванные побороть коррупцию и привить демократические стандарты. Что касается надежд некоторых стран на вступление в ЕС, оно откладывается на неопределенное время, подчеркивает издание.

Этот робкий маневр сближения осуществляется под пристальным наблюдением Москвы, вынуждая европейских дипломатов демонстрировать чудеса эквилибристики.

Европейские колебания заразили и восточных соседей, выдвигающих различные требования, отмечает автор статьи. Грузия и Украина, более всех желающие вступить в ЕС, оказались в положении ухажеров, получивших вежливый отказ. Белоруссия, делающая шаг в направлении Брюсселя, одновременно делает два в направлении Москвы. Молдавия подавляет манифестацию оппозиции и высылает румынского посла. Азербайджан, если и интересуется Европой, то только в надежде продать ей газ. Армения не готова отказаться от российского покровительства, чтобы броситься в объятия Европы. Москве не о чем беспокоиться, резюмирует издание.

Как пишет The Wall Street Journal, план "Восточное партнерство" обострил отношения между ЕС и Россией, полагающей, что Брюссель вмешивается в ее сферу влияния. Европейская сторона в свою очередь пытается избежать повторения грузинского и газового кризисов.

Помимо займа в 600 млн для шести постсоветских стран ЕС направил запросы в ряд международных институтов, включая ЕБРР и ЕИБ, с просьбой увеличить кредитование этих стран. Однако ЕС может проиграть в конкурентной борьбе России, пишет автор статьи Адам Коэн, учитывая небольшой объем предложенных средств. Эксперт Совета по внешней политике Германии Александр Рар полагает, что в Москве видят эту инициативу как продолжение расширения НАТО на Восток другими средствами.

Издание отмечает, что неясным остается то, как будут распределены деньги, как будут оцениваться реформы. Белоруссия является авторитарным государством, у других стран есть проблемы с правами человека и территориальные конфликты.

По мнению Die Welt, Россия воспринимает новую "восточную политику" ЕС как провокацию. Отношения России с НАТО и ЕС напряжены до предела. В то время как на них не могли не сказаться высылки дипломатов, военные учения или обвинения в шпионаже, Брюссель еще и закрепил печатью партнерство с 6 бывшими советскими республиками. Более неблагоприятного фона для создания "Восточного партнерства" трудно себе представить.

Однако, как полагают эксперты, сомнения в подлинной серьезности намерений ЕС вызывает бюджет программы — 600 млн евро, часть которого будут составлять средства из уже существующих проектов. Кроме того, добавляют авторы материала, 6 партнеров представляют собой весьма разнородную группу: Молдавия и Белоруссия однозначно находятся под влиянием Москвы. Украина разочарована тем, что значимость нового предложения ниже по сравнению с уже существующими договоренностями с Брюсселем. Армения и Азербайджан, продолжают журналисты, не столь заинтересованы в политических аспектах партнерства — им важнее позиционировать себя в Европе как поставщиков энергоресурсов.

Россия, по всей видимости, боится, что Брюссель может поставить 6 своих новых партнеров перед выбором: мы или Москва. Премьер Путин назвал "Восточное партнерство" альтернативой расширению НАТО на Восток. При этом, по словам аналитика по Восточной Европе из Фонда имени Бертельсманна Корнелиуса Охманна, Москва считает законными свои притязания на влияние в соседних государствах.

Источник: Инопресса 

20 января 2009 года

В Чернигове во вторник, 20 января, под председательством Президента Украины Виктора Ющенко и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялись украинско-белорусские переговоры в расширенном составе.

Лукашенко и Ющенко опять пощекотали кремлевские нервы

Беларусь и Украина имеют общий интерес в участии в проектах "Восточного партнерства", заявил Виктор Ющенко: "У нас здесь очень схожие позиции. Наши страны крайне заинтересованы в конкретных проектах, предоставляемых участием в этой инициативе, которые могут положительным образом повлиять на экономическое положение наших стран".

"Мы участвуем в европейских делах не против кого-то, а в интересах нашего народа и экономики", — отметил Александр Лукашенко. "Мы очень благодарны вам — Виктор Андреевич за то, что вы много сделали за то, чтобы Беларусь была в "Восточном партнерстве", — сказал Лукашенко.

Также, по словам украинского президента, "в центре разговора были методы совместного преодоления последствий мирового кризиса". Ющенко сообщил, что в мае должен состояться визит премьер-министра Беларуси в Украину, во время которого будет окончательно проработана реализация всех договоренностей, которые были достигнуты двумя странами на разных уровнях.

Особое внимание на встрече было уделено энергетической тематике и либерализации таможенного и торгового режимов между двумя государствами, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность нашей страны участвовать в реализации энергетических проектов совместно с Украиной и европейскими партнерами, передает "Интерфакс".

"Мы много говорили сегодня по энергетическим вопросам. Виктор Андреевич сказал мне, что Европа интересуется позицией Беларуси по энергетическим вопросам, транзиту. Я ответил: да, это нам очень выгодно, все эти проекты будут нами поддерживаться и реализовываться", — отметил белорусский президент. В свою очередь украинский заявил: "Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики, энергетического транзита". В частности, Ющенко считает необходимым подготовить технико-экономическое обоснование по проекту, касающемуся поставок каспийской нефти в Беларусь и на европейский рынок: "Украина, Беларусь и другие наши партнеры имеют возможности для реализации совместных проектов в интересах каждой из сторон".

Наверняка об этом подробнее поговорит с украинскими и европейскими коллегами вице-премьер белорусского правительства, возглавляющий нашу делагацию на саммите "Восточного партнерства", Владимир Семашко. Напомним, он курирует в Совмине в том числе блок вопросов в энергетической сфере.

Сергей БУЖЕВ

 

Источник: "МЫ" 

Самміт Східного партнерства слід перейменувати в Самміт Західної абстиненції

З різних приводів від участі у Самміті, за даними порталу "EUobserver",  відмовились премєр-міністри Великобританії Гордон Браун та  Іспанії Хосе Луїз Сапатеро, які спростили рівень до міністреського. Такого ж кроку очікують і від президента Франції Ніколя Саркозі, який має певні питання до чеського грави уряду, що в свій час не приїхав на Саміт Середземноморського Союзу.

Не буде на Самміті і призидента Польщі Леха Качинського, який не може ніяк розібратись з керівником польского уряду щодо своєї компетенції у зовнішній політиці. Да й сам Дональд Туск не вирішив остаточно (що для нього цілком природньо) щодо своєї участі у роботі Самміту, оскільки ця подія йде перед очікуваною зустріччю з російським прем'єром Володимиром Путіним, який досить сенситивно відноситься до починань ЄС на пострадянському просторі. 

Не очікують на Самміті і президентів двох потенційних учасників Східного партнерства — Білорусі і Молдови. Якщо Олександра Лукашенка там особливо і не чекають, то Володимир Воронін — цілком бажаний гість на празьких килимах.

Що ж, початок СхП і не обіцяв бути райдужним. Але наразі він має всі можливості обернутись черговим прикладом того, що ЄС не готовий йти далі, ніж того дозволяє Кремль.

 

 

Граблі для ЄС або знову посередництво замість співробітництва?

Сумно, що в Брюсселі так і не зрозуміли, що медіація при кризових явищах – це лише спроби (не завжди адекватні) щодо тушіння пожежі, не намагаючись знайти спосіб запобігти її появи в майбутньому.
Спочатку була Грузія в серпні 2008 року, коли зовнішньополітичний ступор ЄС намагались замаскувати під вдале посередництво Ніколя Саркозі. В січні 2009 року при черговому загостренні газового конфлікту між Україною та Росією посередником вже був прем’єр-міністр Чехії (на той час при офісі) Мірек Тополанек. Нещодавно до Молдови навідувались представники ЄС з тією ж метою … хоча з певним запізненням.
Тепер знову Україна. Напевно, не зрозумів шеф Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу, коли пан Ющенко йому без надлишкової дипломатичності зауважив, що на цьому фронті ніяка медіація вже не допоможе. Пацієнти знаходяться в стабільно важкому стані якщо мова йде про спільність дій. І унісонні посмішки і підписи ВАЮ та ЮВТ під час березневого розгляду подальшої долі української ГТС є не виключенням, а, скоріш, підтвердженням тези.
Цікаво в цьому контексті, що ЄС вперто продовжує імітувати діяльність, замість реальної спроби включитися в гру і спробувати реально вплинути на хід подій в регіоні Східної Європи. Один з варіантів вектору прикладання європейських зусиль, проект «Східне партнерство», з амбіційної ініціативи перетворився на безвиразну зовнішню політику ЄС, нейтральну не тільки для бюджету ЄС, але й в сенсі пропозиції реальної додаткової вартості потенційним партнерам на Сході. Вже до офіційного старту Східного партнерства, його окремі компоненти та механізми визивають великий сумнів з точки зору можливості їх ефективної операціоналізації.
Але, цілком можливо, що я помиляюсь і медіаційна група з ЄС приведе до тями Віктора Андрійовича та Юлію Володимирівну, які ж відразу схаменуться і разом виведуть український човен з кризи…
Ну що ж… Успіхів європейським колегам!

Досвід сусідів: 10 років в НАТО — політ нормальний!

Провели в Варшаві Євроатлантичний форум. Декілька тижнів тому також ініціювали неофіційний самміт шефів оборонних відомств НАТО в Кракові.

Проте, суспільна дискусія це питання не оминула. Пролунали оцінки від провідних політиків, які наразі очолюють Польщу або ж брали участь у процесі наближення сусідньої країни до цього безпекового союзу. Оцінки різні, але мало-хто заперечує, що саме євроатлантичний вектор надав країнам Центральної Європи і Польщі, зокрема, відчуття безпеки.

На початку 90-х все не було так однозначно. Після демонтажу Варшавського пакту, країни соціалістичного табору перебували в площині невизначеності. Росія як спадкоємниця Радянського Союзу намагалася закріпити свій вплив на цьому просторі шляхом домовленостей и торгів із Заходом. Кремлем пропонувалось в в 91-92 рр. на території країн Центральної Європи зробить певну буферну зону, "сіру зону" безпеки, яка перебуватиме в постійній ситуації політичної нестабільності під спільним контролем НАТО, Росії та Ради безпеки ООН.

Не склалося. Самі країни соцтабору виступили проти і звернулися до Заходу з проханням про приєднання до НАТО.

Не вдалося і Україні закрутити Польщу у свої проекти спільної регіональної безпеки (т. зв. проект Кравчука), які опосередковано спрямовувались проти Росії. Польща не повелась знову. Розмінюватись на регіональні пакти з туманними перспективами замість чітких перспетив в НАТО Варшава не виявила бажання.

Пройшло 10 років. Наразі Польща вже не уявляє свого майбутнього в сфері безпеки без євроатлантичного виміру, який чітко прописаний у всіх концептуальних документах держави. Крім того, Варшава активно приймає участь у реформуванні структури, активно лобіює свого кандидата на посаду Генерального секретаря НАТО (детальніше див. http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=37175).

Україна ж і надалі продовжує дрейфувати в площині невизначеності. До речі, за результатами аналізу іноземних експертів в сфері безпеки, на світовій мапі безпеки Україна є єдиними сірим острівцем в Європі (сірий колір означає нестабільність з точки зору безпеки), таким як країни Близького Сходу та Середньої Азії.

Висновки робити треба. Далі провисати немає сенсу і дуже небезпечно, особливо в час поверення світу до багатополярності.

Нотатки на полях: Форум «Європа мінус Україна» або «вже ніхто нікуди не йде»

Почати треба з того, що переважна більшість українських першорангових політичних діячів (причому першорангових за посадою, а не якістю провадження політичної діяльності) просто не з'явилися на панельних засіданнях Форуму, де мали виступати. Наприклад, на першій вступній сесії, між іншими, мали в якості доповідачів бути екс-президент Польщі Лех Валенса, спікер ВРУ Володимир Литвин, голова ПР Віктор Янукович і низка інших осіб. Лех Валенса прибув…. наші ж хлопці не змогли. Так сказати, справи державної ваги не дозволили.

Віддуватися прийшлось за всіх Григорію Немирі, як фронтмену з питань "А що там у нас з Європою?". Можливо, це й на краще. Принаймні, людина вільно спілкується англійською мовою та знає, що можна сказати, а про що краще промовчати. Багато говорив про спільну історію, трішки менше про поточні справи, ще менше про перспективи.

Така ж ситуація ігнорансу спостерігалась і під час інших панелей. "Родина в опасности", то які можуть бути форуми!?. Так можна для себе пояснити таку поведінку не просто політиків, а, в тому контексті, представників України.

Під час спілкування з польськими організаторами я відчував їх велике розчарування, яке важко було заховати під черговими фразами та посмішками. Поляки, які все ще тримаюються за роль адвокакції України перед Заходом, потехеньку прозрівають. Нікому це не потрібно в Украні. Принаймні на політичній Говерлі. Принаймні, коли касті народно обраних треба думати про хеджирування своїх ризиків під час виборчих перегонів.

Не знаю, як інщим українським учасникам, а мені було соромно за нас. Кажу "за нас", бо в міжнародних заходах не виділяю партійність та ідейність, а тільки патріотизм і орієнтованість на національні інтереси. Може соромно було тому, що, на нещастя, знаю польску мову та випадково сидів біля поляків, які це питання жваво обговорювали. А може тому, що вважаю за базову цінність людини в політиці (та й просто в житті) робити те, що обіцяєш. Обіцяєш прийти і виступити, то прийди і зроби виступ. Не можеш — попередь! Це ж так просто, на перший погляд. Але тільки не серед українських політиків, які діють по принципу кінної атаки: "Спрочатку втягнемся в бій, а там подивимось!"

28 лютого в Чернігові з приватним візитом перебувала Ханна Северинсен, колишній співдоповідач по Україні моніторингового комітету ПАРЄ. Перед цим вона також брала участь у Форумі в Києві. Під час прес-конференції, організованної спільно керівництвом обларади та організацією "Ахалар" (до речі, молодці, хлопці, що запросили Северинсен і змогли організувати зустріч), не втримався, щоб не спитати про її враження з цього приводу. І знову ж таки європейська ментальність проявилась, незважаючи на товстий шар дипломатичності у відповіді. Не прийнято так в Європі проявляти свою безвідповідальність, як це дозволяюмо собі ми.

До речі, саме Немиря під час відкриття вперше озвучив думку, яка крутилася від початку роботи Форуму у багатьох. Треба перейменувати форум, оскільки назва "Європа — Україна" наштовхує на бажання зробити арифметичні маніпуляції.
Перейменувати можна, звісно. Але чи змінить це нашу ментальність, чи викоренить політичну безкультурність?

Поки що на елітарному та й на суспільному рівні Україна дійсно в мінусі по відношенню до Європи. Як не гнобливо, азіатська ментальність все ще тяжіє над нами. Чи надовго?